سازمان میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان

بانک اطلاعاتی

۰۸:۵۵
۶ / ۶ / ۱۳۹۹
۰۸:۴۲
۶ / ۶ / ۱۳۹۹
۰۹:۳۵
۲۹ / ۵ / ۱۳۹۹
۱۲:۴۷
۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸

امیر یعقوب لیث صفاری اولین شهریار ایران زمین { محمد علی ابراهیمی}

بررسی زندگی امیر یعقوب لیث صفاری اولین شهریار ایران زمین و نقش آن در توسعه ایران واستان سیستان وبلوچستان ازدیرورزتاامروز

۱۲:۱۱
۲۲ / ۱ / ۱۳۹۷

آيين هاي ويژه ماه مبارك رمضان

آيين هاي ويژه ماه مبارك رمضان در استان سيستان وبلوچستان

۰۹:۰۸
۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۶

نگاهی به موسیقی استان سیستان وبلوچستان

نگاهی به موسیقی استان سیستان وبلوچستان

۱۴:۱۵
۴ / ۱۱ / ۱۳۹۵

گردشگری ادبی (محمد علی ابراهیمی)

گردشگری ادبی و سهم استان سیستان وبلوچستان از فردوسی وشاهنامه وسایر ظرفیت های این حوزه به بهانه روز بزرگداشت دردانه ادب پارسی حکیم ابوالقاسم فردوسی وبزرگ مرد شعر ایران حکیم خیام نیشابوری

۰۷:۲۸
۳۰ / ۲ / ۱۳۹۵

نوروز وآیین های نوروزی در سیستان وبلوچستان

آدمـی نیسـت که عاشـق نشـود فصل بـهار هرگیـاهی که به نـوروز نجنبـد حَطَب است (سعدی)

۱۳:۴۶
۱۸ / ۱۲ / ۱۳۹۴

مسیر های گردشگری استان سیستان و بلوچستان

سفر به سرزمینی با اب وهوای چهار فصل در این دیار هم آفتاب زیبا وگرمای فرحبخش خورشید رادر پهن دشت هامون میبینیدهم در کنار باداین پیام آور صمیمیت وآبادانی خنکای نسیم بهاری را در سرزمین زاهدان وهم در فراز تفتان ودامنه سرسبز ان برف وسرما را می توانیدببینید واولین تابیدن نوار آفتاب را پیکر ایران در شرقی ترین مرز ونقطعه این دیار جالق سراوان ببینید

۱۱:۱۶
۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۴
تعداد رکورد : 20