حضورتورلیدرهای استان فارس ومسافر ویژه ای  درسومین روزاز بهاردرسرباز

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری سیستان وبلوچستان وبه نقل از حسینی رییس میراث فرهنگی شهرستان سربازروزسوم ازبهاربابارش نم نم باران این نعمت الهی خصوصادر دره زیبای سرباز؛لحظاتی خاطره انگیز برای  گردشگران ومسافران نوروزی رقم زد؛

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری سیستان وبلوچستان وبه نقل از حسینی رییس میراث فرهنگی شهرستان سربازروزسوم ازبهاربابارش نم نم باران این نعمت الهی خصوصادر دره زیبای سرباز؛لحظاتی خاطره انگیز برای  گردشگران ومسافران نوروزی رقم زد؛

حضورتورلیدرهای استان فارس ومسافر ویژه ای  درسومین روزاز بهاردرسرباز

جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۱۰۱۵ بازدید

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری سیستان وبلوچستان وبه نقل از حسینی رییس میراث فرهنگی شهرستان نیمروز روزسوم ازبهاربابارش نم نم باران این نعمت الهی خصوصادر دره زیبای سرباز؛لحظاتی خاطره انگیز برای گردشگران ومسافران نوروزی رقم زد؛

عدنان حسینی اظهارداشت :امروزیک گروه 7نفره از تورلیدرهای استان فارس که برای اولین باربه این منطقه سفرکرده بودندمنطقه راباداشتن جاذبه های دیدنی وگردشگری با آنچه قبلا تصورمی کردند متفاوت دیدند واعتقاددارندقطعا بامعرفی این زیباهای بکر ،فرهنگ کهن وخصایص نیکومردمان ورشدوتوسعه منطقه وگسترش توریسم می توان آینده روشنی رابرای منطقه ترسیم نمود ؛

رییس میراث فرهنگی افزود :سرباز دراین روزمیزبان مسافری خاص"هیچهایکی"(مسافرصلواتی)بود؛ آقای کریمی مسافرگذری که باﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮﺧﻮﺩﺭﻭ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮﻥ ﻋﺒﻮﺭﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﺮﺍﯾﻪ سفرمی کند؛ درگفتگوبا ایشان عنوان نمودند سفرمن دراین استان و ارتباط بامردمان خونگرم وصمیمی ازبهترین سفرای من بود؛

وی با بیان اینکه گردشگران ازسنگ نگاره های کجوم،غرفه های سنتی صنایع دستی پل سرباز وکارگاه صنایع دستی روستای کان بازدیدنمودند ؛گفت همچنین مشاوراستاندارجناب مهندس اسلامی درادامه سفرخود درمعیت معاون سیاسی فرمانداروعزیزان همراه ازبرکه تمساح ،باغات میوه های گرمسیری وسدپیشین بازدیدنمودند ؛

حسینی همچنین ازدهیاران ساعی وپرتلاش روستاهای شاردر،کجوم وپیردان جهت راهنمایی ازمسافرین تقدیروتشکرمی شود؛

شهرستان سرباز درجنوب استان سیستان وبلوچستان درفاصله 500کیلومتری ازمرکزاستان قرار دارد