عملکرد رسانه ها در معرفی ظرفیت های گردشگری استان و بازتاب اخبار نوروزی

عملکرد رسانه ها در معرفی ظرفیت های گردشگری استان و بازتاب اخبار نوروزی

عملکرد رسانه ها در معرفی ظرفیت های گردشگری استان و بازتاب اخبار نوروزی

عملکرد رسانه ها در معرفی ظرفیت های گردشگری استان و بازتاب اخبار نوروزی

پنج‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰  ۰ نظر   ۱۳۲۲ بازدید

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری سیستان و بلوچستان برخی رسانه های استان از جمله خبرگزاری ایرنا ، ایسنا و.. این روزها حال وهوای دیگری ازاستان را در بعد محلی وگاها ملی باز تاب میدهند.وظرفیت های گردشگری سیستان وبلوچستان را معرفی میکنند که جای قدر دانی دارد.

استان سیستان و بلوچستان دارای قابلیت های بسیار زیادی درحوزه های مختلف به خصوص در بحث گردشگری میباشد که در صورت تبلیغات مناسب به خوبی معرفی و با ایجاد زیر ساخت های لازم وتدارک خدمات مورد نیازمیتوان زمینه های توسعه استان را فراهم نمود.