شهرستان میرجاوه میزبان مسافران نوروزی وچهره های فرهنگی کشور

در  عصر یکی دیگر از روزهای بهاری فرودین 95میراث فرهنگی شهرستان میرجاوه در تداوم بازدید مهمانان نوروزی میزبان آقای رضا وثوقی صاحب امتیاز ومدیر مسوول مجله تخصصی گردشگری ایرانا وعضو کمیته مشورتی گردشگری کشور وهمراهان وی بود.

در  عصر یکی دیگر از روزهای بهاری فرودین 95میراث فرهنگی شهرستان میرجاوه در تداوم بازدید مهمانان نوروزی میزبان آقای رضا وثوقی صاحب امتیاز ومدیر مسوول مجله تخصصی گردشگری ایرانا وعضو کمیته مشورتی گردشگری کشور وهمراهان وی بود.

شهرستان میرجاوه میزبان مسافران نوروزی وچهره های فرهنگی کشور

شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۱۰۰۹ بازدید

در عصر یکی دیگر از روزهای بهاری فرودین 95میراث فرهنگی شهرستان میرجاوه در تداوم بازدید مهمانان نوروزی میزبان رضا وثوقی صاحب امتیاز ومدیر مسوول مجله تخصصی گردشگری ایرانا وعضو کمیته مشورتی گردشگری کشور وهمراهان وی بود.

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان، کرد رییس میراث فرهنگی مرجاوه گفت در این بازدید یک روزه ایشان از ساختمان قدیمی پست میرجاوه، شهربانی ،گمرگ ،راه آهن قدیم میرجاوه بازدید بعمل آورده وعکسهایی از این محله هاتهیه کردند سفر ایشان باهمراهی همسر ودو دختر ایشان انجام می شد که وظیفه ثبت کلامی مشاهدات ونوشتن گزارش وتهیه سایر عکسها به عهده همراهان بود

کرد گفت .پس از دیدار از فضای داخل شهر میرجاوه به غار لادیز واز این غار زیبا بازدید به عمل آورده و تصاویر زیبایی را بانور پردازی تخصصی از این غار تهیه کردند.در بازگشت به میرجاوه ، شب موسیقی و شعر بلوچی در منزل استاد ریگی پناه برگزارشد در این برنامه آقای ریگی پناه به نواختن ساز قیچک بنجو وخواندن اشعار بلوچی پرداخته و استاد مطربیان با دهلک وتنبورک ایشان راهمراهی کردند.و سازهای بلوچی وسبک ها ودستگاههای موسیقی غنی بلوچی برای آقای وثوقی وهمراهان توضیح داده شد.

شایان ذکر است مهمانان صبح روز بعد درادامه سفر به روستای تمین واز بافت گردشگری تمین وقبرستان تاریخی هفتاد ملا درروستای روپس بازدید نمودند که بسیار مورد توجه واقع گردید .در بازگشت از تمین در دوراهی خاش -تمین یکی از بهترین زوایای دید کوه تفتان از این قله بلند تصاویر زیبای تهیه شد.در پایان آقای وثوقی ضمن اظهار مسرت فراوان از سفر به شهرستان مرزی میرجاوه از فرهنگ غنی این شهر ،مردم مهمان نواز میرجاوه وامنیت فراوان این شهر مرزی بسیار تعریف کرده مراتب تشکر خود رااعلام نمود.