بازدید مهندس پیری فرماندار شهرستان هیرمند از پایگاههای اطلاع رسانی هیرمند

بازدید مهندس پیری فرماندار شهرستان هیرمند از پایگاههای اطلاع رسانی هیرمند

بازدید مهندس پیری فرماندار شهرستان هیرمند از پایگاههای اطلاع رسانی هیرمند

بازدید مهندس پیری فرماندار شهرستان هیرمند از پایگاههای اطلاع رسانی هیرمند

جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۱۰۰۷ بازدید

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان، به نقل از بارانی رییس میراث فرهنگی شهرستان هیرمند پیری فرماندار هیرمند واعضای ستاد تسهیلات شهرستان از پایگاههای اطلاع رسانی وامداد رسانی سطح در دهمین روز ازنوروز۹۵ بازدید کردند.