آیین زیارت اهل قبور وپنجشنبه آخرسال از خانه

آیین زیارت اهل قبور وپنجشنبه آخرسال از خانه

چهار‌شنبه ۷ آبان ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۱۱۶ بازدید

به گزارش روابط عمومی وامور فرهنگی وبه نقل از ابراهیمی پژوهشگر میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی‌ استان امسال به دلیل مبارزه عمومی با ویروس کرونا آیین سنتی با مردگو ورسم کهن زیارت اهل قبور را بصورت مجازی انجام دهیم. محمدعلی ابراهیمی مردم شناس استان ضمن گرامیداشت این آئینها افزود سیستان وبلوچستان مهدتاریخ و داشته های فرهنگی است که باید هرچه بیشتر شناسایی و البته صیانت گردد. وی (بومردگو) وزیارت اهل قبور در پایان سال را یکی از آیین های کهن استان معرفی نمود که در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت ملی رسیده است. پژوهشگر اداره کل میراث فرهنگی از خرده فرهنگهای این آیین که در ایام پایان سال در استان انجام میشود حضور در آرامستانهاوتهیه شیرینی ونان محلی به نام چلبک وقتلمه همنچنین پخش نذورات بین مستمندان اعلام نمود که همه ساله در استان با شور وشعف بسیاری برگزار میگردیدولی امسال به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری ویروس کوبید۱۹به همت مردم فهیم استان به صورت مجازی از خانه کنار خانواده برگزارمی گردد.پژوهشگر میراث معنوی ازجمله مراسمات بسیار کهن و مهم استان را آیین زیارت اهل قبور در پنجشنبه آخر سال و تسلیت به کسانی که تازه عزیزی را ازدست داده و فاتحه خوانی واصطلاحا زدن سال وی بیان کرد که از جمله مناسک گذارنوروزی و نوعی مراسم مردمداری درکنار آیینهای وداع با سال قبل و استقبال از سال جدید به شمار میرود واز هزاره های دور مردمان این کهن مرز و بوم آن را پاس میدارند و بعنوان یکی مواریث معنوی جهانی درزمره آیینهای نوروزی به فهرست یونسکو نیز راه یافته است. ابراهیمی باقدردانی از مردمان شریف استان که ضمن گرامیداشت آیینهای خود که درواقع هویت ملی ما بشمار میرود به توصیه های بهداشتی مسئولین امر گوش فرا داده و از تجمعات خودداری و مراسمات سنتی ومردمداریها و شال مرگ وزند خویش را از خانه با رعایت نکات بهداشتی مدیریت میکنند درخواست نمود مراسم پنجشنبه آخر سال را نیز بصورت مجازی از خانه انجام و رفتن به آرامستانها اکیدا خودداری وبه زمان دیگری بعد از دفع این بلا موکول نمایند. وی با آرزوی سلامتی برای همه ایرانیان وهم استان‌های عزیزتاکید نمود نوروز امسال را متفاوت از سالهای قبل از خانه در کنار عزیزان برای همه بیماران دعا نموده وبا گردشگری مجازی و دیدوبازدید مجازی مراسمات نوروز را مجازی انجام دهند.