افتتاح نمايشگاه صنايع دستى و مشاغل خانگى شهرستان زابل

افتتاح نمايشگاه صنايع دستى و مشاغل خانگى شهرستان زابل در آغازين روز دهه مبارك فجر پيروزى انقلاب اسلامى در مكان سوله كميسيون امور بانوان فرماندارى زابل روبروى خانه معلم تا پايان دهه مبارك فجر صبح و بعد از ظهر داير ميباشد.

افتتاح نمايشگاه صنايع دستى و مشاغل خانگى شهرستان زابل در آغازين روز دهه مبارك فجر پيروزى انقلاب اسلامى در مكان سوله كميسيون امور بانوان فرماندارى زابل روبروى خانه معلم تا پايان دهه مبارك فجر صبح و بعد از ظهر داير ميباشد.

افتتاح نمايشگاه صنايع دستى و مشاغل خانگى شهرستان زابل

شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۹۳۱ بازدید

افتتاح نمايشگاه صنايع دستى و مشاغل خانگى شهرستان زابل در آغازين روز دهه مبارك فجر پيروزى انقلاب اسلامى در مكان سوله كميسيون امور بانوان فرماندارى زابل روبروى خانه معلم تا پايان دهه مبارك فجر صبح و بعد از ظهر داير ميباشد.