افتتاح نمايشگاه صنايع دستى و مشاغل خانگى شهرستان زابل

افتتاح نمايشگاه صنايع دستى و مشاغل خانگى شهرستان زابل در آغازين روز دهه مبارك فجر پيروزى انقلاب اسلامى در مكان سوله كميسيون امور بانوان فرماندارى زابل روبروى خانه معلم تا پايان دهه مبارك فجر صبح و بعد از ظهر داير ميباشد.

افتتاح نمايشگاه صنايع دستى و مشاغل خانگى شهرستان زابل در آغازين روز دهه مبارك فجر پيروزى انقلاب اسلامى در مكان سوله كميسيون امور بانوان فرماندارى زابل روبروى خانه معلم تا پايان دهه مبارك فجر صبح و بعد از ظهر داير ميباشد.

افتتاح نمايشگاه صنايع دستى و مشاغل خانگى شهرستان زابل

پنج‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۱۰۸۴ بازدید

افتتاح نمايشگاه صنايع دستى و مشاغل خانگى شهرستان زابل در آغازين روز دهه مبارك فجر پيروزى انقلاب اسلامى در مكان سوله كميسيون امور بانوان فرماندارى زابل روبروى خانه معلم تا پايان دهه مبارك فجر صبح و بعد از ظهر داير ميباشد.