گزینه های پیشنهادی ثبت جهانی قنات های تاریخی سیستان و بلوچستان

گزینه های پیشنهادی ثبت جهانی قنات های تاریخی سیستان و بلوچستان

گزینه های پیشنهادی ثبت جهانی قنات های تاریخی سیستان و بلوچستان

گزینه های پیشنهادی ثبت جهانی قنات های تاریخی سیستان و بلوچستان

پنج‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰  ۰ نظر   ۱۲۴۰ بازدید

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان ، دکتر کامبیز مشتاق گوهری مدیر کل میراث فرهنگی استان در بازدید از روستای تاریخی ناهوک سراوان از گزینه های پیشنهادی اداره کل جهت الحاق به پرونده ثبت جهانی قنات های ایران از 2 مجموعه قنات روستای ناهوک سراوان و قصر قند نام برد و اعلام داشت با توجه به اینکه پرونده ثبت جهانی قنات های ایران در معاونت میراث فرهنگی کشور در حال تکمیل می باشد از پیشنهاد ثبت جهانی این 2 قنات برای الحاقیه به پرونده ثبت جهانی قنات های ایران خبر داد و مقرر گردید در بازدید کارشناسان ستاد مرکزی با توجه به معیار های ثبت جهانی این قنات ها برای الحاق پذیرفته شو ند .