برگزاری دومین جلسه کمیته پایش اداره کل در سال جاری

برگزاری دومین جلسه کمیته پایش اداره کل در سال جاری

برگزاری دومین جلسه کمیته پایش اداره کل در سال جاری

برگزاری دومین جلسه کمیته پایش اداره کل در سال جاری

جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۹۲۰ بازدید

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان و به نقل از واعظی مقدم معاون توسعه مدیریت، دومین جلسه کمیته پایش اداره کل در سال جاری با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید. واعظی مقدم گفت : این کمیته به بررسی راهکارهای اجرایی در جهت صرفه جویی در زمینه های مختلف انرژی دراداره کل تشکیل گردیده است. جلسه اخیر به ارائه برنامه های پیشنهادی اختصاص یافت و مقرر شد صرفه جویی انرژی در اداره کل و تمامی ادارات و موزه های سطح استان در دستور کار قرار گیرد.