امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان و شرکت برق منطقه ای زاهدان

امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان و شرکت برق منطقه ای زاهدان

امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان و شرکت برق منطقه ای زاهدان

امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان و شرکت برق منطقه ای زاهدان

شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۸۰۷ بازدید

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان و به نقل از سید محمد رضا واعظی مقدم معاون توسعه مدیریت اداره کل در راستای پایش و صرفه جویی انرژی تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان و شرکت برق منطقه ای زاهدان به امضاء مدیران دو دستگاه رسید . واعظی در راستای امضاء این تفاهم نامه افزود به جهت جلوگیری اتلاف انرژی ( مصرف برق ) در ساعات اوج مصرف و همچنین برخورداری از تخفیف های ویژه ای که در همین راستا شرکت برق برای مصرف کنندگان انرژی در ساعات اوج مصرف دیده شده این تفاهم نامه منعقد گردیده است . وی افزود در همین راستا کمیته پایش انرژی در اداره کل تشکیل شده و تا کنون 2 جلسه رسمی پیرامون صرفه جویی در انرژی و سایر موارد در اداره کل تشکیل شده است . وی یاداور شد در همین راستا مفاد تفاهم نامه منعقد شده برای صرفه جویی انرژی جهت ادارات میراث فرهنگی سطح استان نیز اجرایی خواهد شد