تکمیل پرونده شهر ادیمی به عنوان شهر ملی خامه دوزی سیستان

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان، صادق میرحسینی اظهار کرد: پرونده شهر ادیمی به عنوان شهر ملی خامه دوزی سیستان برای ثبت در فهرست شهرهای ملی صنایع دستی کشور به شورای راهبردی وزارت خانه ارسال شده است.

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان، صادق میرحسینی اظهار کرد: پرونده شهر ادیمی به عنوان شهر ملی خامه دوزی سیستان برای ثبت در فهرست شهرهای ملی صنایع دستی کشور به شورای راهبردی وزارت خانه ارسال شده است.

تکمیل پرونده شهر ادیمی به عنوان شهر ملی خامه دوزی سیستان

دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۹۹ بازدید

رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیمروز خبر داد

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان، صادق میرحسینی اظهار کرد: پرونده شهر ادیمی به عنوان شهر ملی خامه دوزی سیستان برای ثبت در فهرست شهرهای ملی صنایع دستی کشور به شورای راهبردی وزارت خانه ارسال شده است.

وی گفت: به زودی این پرونده در جلسه شورای ملی ثبت مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت تکمیل پرونده و دارابودن شاخصه های لازم در فهرست شهرهای ملی کشور ثبت میشود.

پرونده شهر ادیمی به عنوان شهر ملی خامه دوزی سیستان افزود: بیشتر بانوان شهر ادیمی با هنر خامه دوزی آشنایی دارند که از این تعداد به 185 نفر توسط اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان آموزش داده شده و ضمن اعطای گواهینامه مهارت نیز برای 125 نفر مجوز تولیدی صادر شده است.

انتهای پیام