طرح تولید محتوای دیجیتال ،صنایع دستی و گردشگری و میراث فرهنگی استان بصورت الکترونیکی

طرح تولید محتوای دیجیتال ،صنایع دستی و گردشگری و میراث فرهنگی استان بصورت الکترونیکی

طرح تولید محتوای دیجیتال ،صنایع دستی و گردشگری و میراث فرهنگی استان بصورت الکترونیکی

طرح تولید محتوای دیجیتال ،صنایع دستی و گردشگری و میراث فرهنگی استان بصورت الکترونیکی

پنج‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰  ۰ نظر   ۱۳۰۱ بازدید

جلسه هماهنگی و مشارکت میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در طرح تکاپو،با عنوان تولید محتوای دیجیتال صنایع دستی و نقاط هدف گردشگری در دفتر دکتر مشتاق گوهری باحضوردکتر بلوچ زهی مدیرکل فناوری و اطلاعات و خانم سیدزاده مدیرکل دفتر منابع انسانی استانداری ،آقای میرحسینی معاون گردشگری،آقای عیسی زهی معاون صنایع دستی و کارشناسان برگزار شد.طرح تولید محتوای دیجیتال ،صنایع دستی و گردشگری و میراث فرهنگی استان را بصورت الکترونیکی به جهان معرفی می کند