بازدید دکتر زهرا احمدی پور معاون رییس جمهورو رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور  و دکتر نامور مطلق معاون صنایع  دستی کشور از موزه منطقه ایی

بازدید دکتر زهرا احمدی پور معاون رییس جمهورو رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور  و دکتر نامور مطلق معاون صنایع  دستی کشور از موزه منطقه ایی

بازدید دکتر زهرا احمدی پور معاون رییس جمهورو رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور  و دکتر نامور مطلق معاون صنایع  دستی کشور از موزه منطقه ایی

بازدید دکتر زهرا احمدی پور معاون رییس جمهورو رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور  و دکتر نامور مطلق معاون صنایع  دستی کشور از موزه منطقه ایی

چهار‌شنبه ۵ آذر ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۹۶۳ بازدید

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان دکتر زهرا احمدی پور معاون رییس جمهورو رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و دکتر نامور مطلق معاون صنایع دستی کشور در سفر یک روزه به استان سیستان و بلوچستان از موزه جنوب شرق زاهدان بازدید به عمل آوردند .