بازدیدازکارگاههای تولید وفروش صنایع دستی شهرستان زاهدان  توسط مدیر عامل صندوق کار افرینی امید استان 

بازدیدازکارگاههای تولید وفروش صنایع دستی شهرستان زاهدان  توسط مدیر عامل صندوق کار افرینی امید استان 

بازدیدازکارگاههای تولید وفروش صنایع دستی شهرستان زاهدان  توسط مدیر عامل صندوق کار افرینی امید استان 

بازدیدازکارگاههای تولید وفروش صنایع دستی شهرستان زاهدان  توسط مدیر عامل صندوق کار افرینی امید استان 

شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰  ۰ نظر   ۱۳۲۱ بازدید


به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وبه نقل از عدنان حسینی رییس اداره میراث شهرستان زاهدان مدیر عامل صندوق کار افرینی استان از کارگاههای تولید و فروش صنایع دستی در زاهدان بازدید بعمل اورد . این بازدید در راستای تحقق شعار "اقتصادمقاومتی ؛اقدام وعمل" توسط مقام معظم رهبری ورسالت مهم اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری ، صندوق کارآفرینی استان به مناسبت "هفته کارآفرینی " و با هدف ورویکرد اشتغال وتوسعه کارآفرینی صورت گرفت.
در ادامه این بازدید ها از چند فروشگاه صنایع دستی از جمله کارگاههای سنتی تولید زیورآلات وتراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در خیابان طالقانی کوچه حافظ ،فروشگاه صنایع دستی شمال درخیابان میرزای شیرازی وشرکت تعاونی صنایع دستی هانی ومهتاب بازدید بعمل امد
در ادامه این بازدید صنعتگران به طرح مشکلات پرداختند از جمله مشکلات صنعتگران در امر تولید ،توسعه واشتغال پایدار همچنین تسهیل شرایط مناسب برای اخذتسهیلات از بزرگترین معظلات در امر صنایع دستی می باشد.
درپايان این بازدید راهکارهای لازم به جهت دریافت تسهیلات درقالب طرح های پشتیبان واشتغالزا توسط دینارزهی مدیرصندوق امید به صنعتگران ارایه گردید و مقررشدبا تعامل بین دستگاهها فرصت های لازم برای پویایی وزنده نگاهداشتن هنرهای سنتی ،طراحی وتولید محصولات مطابق با نیازسنجی بازاربرای صنعتگران درآینده میسرشود