برگزارى جلسه با دهياران و بخشدار مركزى شهرستان زابل  

برگزارى جلسه با دهياران و بخشدار مركزى شهرستان زابل  

برگزارى جلسه با دهياران و بخشدار مركزى شهرستان زابل  

برگزارى جلسه با دهياران و بخشدار مركزى شهرستان زابل  

جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۹۵۸ بازدید

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان و به نقل از رضا کیخا آریا رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان زابل به منظور حفظ و نگهدارى ميراث فرهنگى و ايجاد تعاونيهاى توليدى، موارد با اهميت ذيل در جلسه مطرح و در مورد آنها تبادل نظر شد.
- تاكيد بر اهميت محوطه تاريخى-اسلامى بى بى دوست و همكارى دهياران در خصوص حفاظت هر بهتر محوطه و آثار آن
- شناسايى صنعتگران بخش مركزى با كمك دهياران در راستاى ايجاد اشتغال دائم براى صنعتگران
- تاكيد بر ايجاد تعاونيهاى توليدى در جهت ايجاد اشتغال در بخش صنايع دستى
- بحث و تبادل نظر در خصوص ايجاد اقامتگاه هاى بوم گردى و كارگاههاى سنتى صنايع دستى در روستاهاى بخش مركزى
- ايجاد اشتغال در پى حضور گردشگر اهميت آن در ايجاد درآمد براى تمامى اقشار جامعه