حضور استاندار سیستان و بلوچستان و دکتر رضوی معاون رئیس جمهور در محدوده غرفه های صنعتگران شهرستان ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان

حضور استاندار سیستان و بلوچستان و دکتر رضوی معاون رئیس جمهور در محدوده غرفه های صنعتگران شهرستان ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان

حضور استاندار سیستان و بلوچستان و دکتر رضوی معاون رئیس جمهور در محدوده غرفه های صنعتگران شهرستان ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان

حضور استاندار سیستان و بلوچستان و دکتر رضوی معاون رئیس جمهور در محدوده غرفه های صنعتگران شهرستان ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان

یک‌شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۸۷۱ بازدید

حضور استاندار سیستان و بلوچستان و دکتر رضوی معاون رئیس جمهور در محدوده غرفه های صنعتگران شهرستان ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان