راه اندازی کارگاه تولید پارچه بافی سنتی سیستان در شهرستان نیمروز 

راه اندازی کارگاه تولید پارچه بافی سنتی سیستان در شهرستان نیمروز 

راه اندازی کارگاه تولید پارچه بافی سنتی سیستان در شهرستان نیمروز 

راه اندازی کارگاه تولید پارچه بافی سنتی سیستان در شهرستان نیمروز 

جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۸۲۳ بازدید


به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری به نقل از صادق میرحسینی رییس اداره شهرستان نیمروز کارگاه تولید پارچه بافی سنتی سیستان آغاز بکار کرد
میر حسینی گفت :میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان نیمروز با همکاری بخش خصوصی اقدام به راه اندازی کارگاه تولید پارچه بافی سنتی سیستان کرداین طرح با اعتباری بالغ بر 15میلیون تومان برای خرید شش دستگاه دار پارچه و تجهیزات لازم راه اندازی شد
وی افزود : اداره میراث فرهنگی نیمروز با دعوت از دو نفر مربی از استان خراسان جنوبی برای آموزش و ترویج این طرح به کار آموزان و صنعت گران اقدام نمودهاست که در پایان این دوره ها به افراد گواهینامه اعطاءخواهد شد.
میر حسینی اذعان داشت :دومین هدف از ایجاد این طرح اشتغالزایی در منطقه است که دراین طرح در حال حاضر باعث اشتغالزایی 12 نفر از بانوان شهرستان نیمروزگردیده است