برگزاری آخرین جلسه شورای معاونین میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان وبلوچستان در سال 94

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان امروز 28 اسفند ماه در روزهای پایان سال 1394 آخرین جلسه شورای معاونین این اداره کل به ریاست مشتاق گوهری مدیرکل و با حضور معاونین ایشان برگزار گردید. در این جلسه در خصوص برنامه های نوروزی و همچنین هزینه کرد اعتبارات حوزه های مختلف تبادل نظر گردید.

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان امروز 28 اسفند ماه در روزهای پایان سال 1394 آخرین جلسه شورای معاونین این اداره کل به ریاست مشتاق گوهری مدیرکل و با حضور معاونین ایشان برگزار گردید. در این جلسه در خصوص برنامه های نوروزی و همچنین هزینه کرد اعتبارات حوزه های مختلف تبادل نظر گردید.

برگزاری آخرین جلسه شورای معاونین میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان وبلوچستان در سال 94

شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰  ۰ نظر   ۱۵۷۳ بازدید

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان امروز 28 اسفند ماه در روزهای پایان سال 1394 آخرین جلسه شورای معاونین این اداره کل به ریاست مشتاق گوهری مدیرکل و با حضور معاونین ایشان برگزار گردید. در این جلسه در خصوص برنامه های نوروزی و همچنین هزینه کرد اعتبارات حوزه های مختلف تبادل نظر گردید. دکتر مشتاق گوهری نیز با تبریک سال جدید مواردی را در خصوص انجام بهینه فعالیت های ستاد اجرایی خدمات سفر و فراهم کردن مقدمات جهت میزبانی شایسته از مسافرین نوروزی اعلام داشت.