رئیس منابع انسانی و پشتیبانی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان: 

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان منصوب شد

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان منصوب شد

رئیس منابع انسانی و پشتیبانی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان: 

پنج‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰  ۰ نظر   ۱۰۹۲ بازدید

رئیس منابع انسانی و پشتیبانی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان گفت: مسعود بختیاری به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان، حسین مشتاقی اظهار کرد: مسعود بختیاری به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زاهدان منصوب شد.

رئیس اداره پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان افزود: پیش از این بختیاری به عنوان مسئول بودجه این اداره کل مشغول به خدمت بود.

گفتنی است؛ پیش از این سیدمحمد رضا واعظی مقدم این سمت را در اختیار داشت که در حال حاضر سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان میباشد.
انتهای پیام