سیاستهای کلی سازمان

سازمان میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان

سازمان میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان

شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۲:۵۸ ۰ نظر ۲۹۱۴ بازدید

* دست يافتن به جايگاه واقعي ايران در جهان به‌عنوان يكي از غني‌ترين، کهن‌ترين و تأثيرگذارترين فرهنگ‌ها و تمدن‌هاي بشري، با ويژگي‌هاي طبيعي كم‌نظير و برخوردار از تعاملي سازنده و الهام‌بخش در عرصه بين‌المللي.

* برخورداری از نظام مديريت بروز و كارآمد، بهره‌مند از دانش فناوري مرتبط در سطح جهاني، توانا در توليد علم و فنآوري، با اتكا بر دانش پايه، منابع انساني ماهر و مسئوليت‌پذير، سرمايه اجتماعي روبه رشد، مبتني بر اصول اخلاقي و ارزش‌هاي اسلامي و ملي و مقتضيات فرهنگی، جغرافيايي و تاريخي كشور.

* برخورداری از نظام برنامه‌ريزي هدفمند با اقتصادي سالم، باثبات، رقابت‌پذير و با رشد و شتاب مناسب و در تعامل با اقتصاد جهاني، با ايفاي نقش مؤثر در اقتصاد ملي و منطبق بر مزيت‌هاي نسبي فرهنگي- تاريخي و طبيعي.

* بهره‌مندی از آثار فرهنگي- تاريخي و طبيعي و هنرهاي سنتي، متكي بر نظام جامع شناخت و پژوهش، حفاظت، احياء، ارتقاء و بهره‌برداري خردمندانه، در تعامل سازنده و هدفمند با حيات فرهنگی- اجتماعي و اقتصادي، تقويت حس مسئوليت عمومي، تحكيم هويت ملي و وفاق اجتماعي.

* بهره‌مندی از گردشگري پر رونق با محصولات متنوع، بازارهاي سامان ‌يافته، خدمات استاندارد شده و دست يافتن به جايگاه برتر گردشگري منطقه و معرفی ايران به‌عنوان يكي از قطب‌هاي گردشگري جهان به ويژه جهان اسلام •

اساسنامه میراث فرهنگی

اساسنامه صنایع دستی

اساسنامه ایرانگردی و جهانگردی

ماده 1- تعريف ميراث فرهنگي شامل آثار باقيمانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان در طول تاريخ مي­باشد و با شناسايي آن زمينه شناخت هويت و خط حرکت فرهنگي او ميسر مي­گردد و از اين طريق زمينه­ هاي عبرت براي انسان فراهم مي­آيد سازمان ميراث فرهنگي کشور که به استناد قانون مصوب 1364/10/11 تشکيل شده است و از اين پس دراين اساسنامه سازمان ناميده مي شود طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد.

ماده 2- هدف عبرت از حرکت فرهنگي سازمان انسان و بقاء و رقاء هويت و شخصيت فرهنگي جامعه

ماده3- وظايف وظايف سازمان در زمينه ميراث فرهنگي که شامل پژوهش، نظارت، حفظ و احياء و معرفي است به قرار زير مي­باشد: • تهيه و تنظيم و اجراي برنامه­ هاي پژوهشي پيرامون آثار باقيمانده از گذشتگان • بررسي و شناسايي محوطه ­ها، تپه ها، بناها و مجموعه­ هاي تاريخي و تهيه فهرست جامع از آنها و نقشه باستان­ شناسي کشور • انجام پژوهش­هاي باستان­شناسي و کاوش ­هاي علمي • بررسي­ هاي مردم نگاري، پژوهش­ هاي مردم شناسي، انسان شناسي، زيستي و شناخت فرهنگ بومي مناطق مختلف کشور • پژوهش در زمينه هنرهاي سنتي و فراهم آوردن امکانات لازم جهت حفظ، احياء و رشد آنها • ثبت آثار ارزشمند منقول و غير منقول فرهنگي- تاريخي کشور در فهرست آثار ملي و فهرست ­هاي ذيربط • انجام انحصاري کليه امور حقوقي مربوط به ميراث فرهنگي و طرح دعاوي کيفري عليه متخلفين از قوانين ناظر به ميراث فرهنگي کشور بعنوان مدعي يا حسب مورد شاکي خصوصي • اقدامات لازم جهت شناسايي و استرداد اموال فرهنگي ايران در سطح ملي و بين­ المللي از طريق مراجع ذيربط • شناسايي و در اختيار گرفتن کليه اموالي که داراي ارزش­هاي فرهنگي- تاريخي بوده و جزء ميراث فرهنگي محسوب مي­گردد و توسط دستگاه هاي مسئول ضبط شده است تبصره : کليه دادگاههاي گمرکات، نيروهاي انتظامي و دستگاه هاي دولتي نظير آنها که بنحوي نسبت به ضبط اموال اقدام مي­نمايند موظف به در اختيار قرار دادن اموالي که داراي ارزش فرهنگي- تاريخي مي­باشد به سازمان ميراث فرهنگي هستند • -تهيه و اجراي طرحهاي لازم به منظور حراست، حفاظت، تعمير، مرمت و احياء آثار، بناها و مجموعه هاي با ارزش فرهنگي- تاريخي • اظهار نظر در کليه طرحهاي عمراني جامع و تفصيلي در رابطه با مناطق فرهنگي و تاريخي و موافقت نهايي درباره محوطه ها و بافتها و اماکن فرهنگي- تاريخي ارزشمند در موارد مذکور و جلوگيري از هرگونه تخريب آنها • -تعيين حريم بناها، مجموعه­ ها، محوطه ­ها و تپه ­هاي تاريخي ثبت شده و ضوابط خاص معماري و طراحي داخل حريم • معرفي آثار با ارزش فرهنگي- تاريخي از طريق موزه ­ها و نمايشگاه­ ها و نظاير آن • ايجاد و توسعه و اداره موزه ها در سطح کشور • ايجاد مرکز اسناد و مدارک ميراث فرهنگي کشور (نظير مجموعه گزارش هاي علمي، نقشه­ ها و عکس­ هاي بناها و ...) جهت ارائه خدمات علمي و تحقيقاتي در اين زمينه • معرفي و شناسايي ارزشهاي ميراث فرهنگي در سطح ملي و بين المللي بوسيله چاپ و نشر مجموعه مطالعات و تحقيقات انجام يافته و استفاده از وسائل سمعي و بصري و ارتباط جمعي • تنظيم، تدوين و انتشار دائره المعارف آثار و ابنيه تاريخي ايران • توسعه فعاليتهاي تحقيقاتي در زمينه هاي مختلف ميراث فرهنگي و تشويق محققان، هنرمندان و استاد کاران • تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي جهت آماده سازي نيروهاي کارآمد در زمينه هاي مربوط به ميراث فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط • تشويق مردم به مشارکت در فعاليتهاي مربوط به شناسايي، حفظ و احياء ميراث فرهنگي و نظارت بر آن • ايجاد و گسترش انجمن هاي ميراث فرهنگي در سطح کشور تبصره : نحوه ايجاد و حدود و وظايف و اختيارات اين انجمنها را شوراي سازمان تعيين خواهد نمود • برقراري ارتباطات و مبادلات علمي و فرهنگي با موسسات و نهادهاي ذيربط در سطح ملي و بين المللي بالاخص کشورهاي اسلامي و منطقه و برگزاري کنگره ها و سمينارهاي دوره ه­اي لازم • همکاري با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در زمينه امور ايرانگردي و جهانگردي • ارائه خدمات مشاوره­اي، تحقيقاتي، فني و آموزشي، فروش توليدات فرهنگي دريافت وروديه بناها، محوطه ­ها، موزه­ ها و نمايشگاه­ ها و قبول هدايا و کمکها و نظاير آن

صنایع دستی • هيات وزيران در جلسه مورخ 1383/10/20 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون تاسيس سازمان صنايع دستي ايران - مصوب 1383- اساسنامه صنايع دستي ايران را به شرح زير تصويب نمود: •

ماده 1- تعريف: • صنايع‌دستي مجموعه‌اي از صنايع هنري و سنتي ايران شامل آبگينه، بافته‌ها و نساجي سنتي، بافته‌هاي داري( به استثناي فرش دستباف)، پوشاك سنتي، اثار چرمي و كاغذي، چاپ‌هاي سنتي، سفال و سراميك، هنرهاي چوبي و حصيري، رودوزي‌هاي سنتي ،هنرهاي فلزي و هنرهاي سنگي است كه با محوريت هنر و ذوق و زيبا شمناختي ايراني و بهره‌گيري از مواد اوليه قابل دسترس و بومي به كمك دست و ابزار مورد نياز و با كاربري در زندگي فردي و جمعي توليد شده و ريشه در تاريخ كهن ايران زمين دارد •

ماده 2- هدف: • هدف سازمان تمركز در سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت در زمينه حفظ و احياء، ترويج و توسعه كمي و بهبود كيفي صنايع‌دستي كشور و ايجاد هماهنگي و برنامه‌ريزي در امر آموزش، تحقيقات، حمايت، هدايت و استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود در اين بخش است •

ماده 3- وظايف: • تنظيم راهبردها، سياست‌ها، خط مشي‌ها، ضوابط و برنامه‌هاي كلان در جهت توسعه كمي و بهبود كيفي صنايع‌دستي كشور و پيگيري جهت برقراري حمايت‌هاي لازم در چارچوب سياست‌هاي صنعتي كشور با هماهنگي مراجع ذي‌صلاح • اعمال نظارت و حمايت‌هاي لازم در جهت بهبود كيفي محصولات صنايع‌دستي به ويژه در حوزه صادرات • برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و نظارت در امر تدوين استانداردها و صدور گواهينامه‌هاي درجه كيفيت صنايع‌دستي توليدي با همكاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران • ارائه راهنمايي‌هاي لازم براي سرمايه گذاري ، توليد و بازاريابي صنايع دستي از طرق مختلف • برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و نظارت بر وضعيت كارگاه هاي توليدي و آموزشي صنايع دستي • پشتيباني از هنرمندان و صنعتگران و همكاري با مراجع ذي‌ربط براي اعطاي درجه هنري به هنرمندان صنايع‌دستي كشور در چارچوب قوانين و مقررات مربوط • هماهنگي و برنامه‌ريزي در مورد مالكيت‌هاي معنوي و فكري صنايع‌دستي ايران( آثار و هنرمندان) در داخل و خارج از كشور با همكاري مراجع ذي صلاح • هماهنگي و برنامه‌ريزي در جهت استفاده از فناوري‌هاي جديد براي ارتقاي كيفيت و توسعه كمي صنايع‌دستي كشور • طراحي نظام جامع آموزش و تربيت نيروي انساني موردنياز صنايع‌دستي با بهره‌مندي از فناوري‌هاي نوين و هماهنگي و برنامه‌ريزي جهت ارتقاي دانش و مهارت صنعتگران و هنرمندان و ايجاد هماهنگي لازم بين آن‌ها به منظور افزايش اثربخشي اين خدمات • برپايي المپيادهاي تخصصي صنايع‌دستي • فراهم آوردن بستر لازم به منظور ايجاد ارتباط مؤثر ميان دانشگاه‌ها و مراكز علمي – تحقيقاتي كشور با توليدكنندگان صنايع‌دستي • سازماندهي نظام اطلاع‌رساني در زمينه صنايع‌دستي • همكاري با دستگاه هاي ذي‌ربط به منظور تدوين سرفصل دروس هنرستان‌ها، آموزشكده ها و دانشكده‌هاي صنايع دستي • هماهنگي و برنامه‌ريزي جهت تأسيس نهادهاي غيردولتي براي كاهش تصدي دولت و ساماندهي فعاليت صنايع‌دستي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط • برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و نظارت در ترويج صنايع‌دستي در جامعه ايراني و ايجاد تحول در طرح ها و توليد و عرضه محصولات با حفظ اصالت ملي و توسعه موارد مصرف آن ها به ويژه در معماري و شهرسازي با هماهنگي مراجع ذي‌ربط • برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و نظارت در جهت برگزاري نمايشگاه‌هاي ملي و منطقه‌اي و بين‌المللي صنايع‌دستي در داخل و خارج از كشور توسط بخش خصوصي • برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و نظارت در امر شناساندن تاريخ، ارزش ها، نمونه مصنوعات دستي، صنعت‌گران، هنرمندان صنايع‌دستي و صادركنندگان صنايع‌دستي كشور در سطح ملي و بين‌المللي به روش هاي سمعي و بصري، چاپ، نشر، ارتباطات جمعي و مطبوعات • برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و نظارت بر امر تأسيس شركت‌هاي نمايشگاهي تخصصي صنايع‌دستي توسط تعاوني‌‌هاي بخش خصوصي • مشاركت در همايش‌ها، سمينارهاي ملي و جشنواره‌هاي صنايع‌دستي با هماهنگي مراجع ذي‌صلاح • برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و نظارت در امر معرفي صنايع‌دستي برگزيده كشور در مراكز عمومي از طرق مناسب تبليغي و ترويجي • هماهنگي و برنامه‌ريزي در جهت راه‌اندازي مراكز فروش كتب و نشريات صنايع‌دستي از طريق تجهيز بخش تعاون و اشخاص حقيقي • برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و نظارت بر شناسايي و گردآوري آثار با ارزش و برگزيده صنايع‌دستي دوران معاصر و نمايش آن ها توسط دستگاه هاي ذي‌ربط • مطالعه و پيشنهاد تدوين استانداردهاهي لازم براي مواد اوليه و روش‌هاي توليد صنايع‌دستي با هماهنگي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران • تحقيق و بررسي مستمر درباره وضعيت صنايع‌دستي و جمع‌آوري آمار و اطلاعات لازم از وضعيت صنايع‌دستي ايران و جهان به منظور ارتقاي جايگاه صنايع‌دستي ايران • پژوهش در زمينه‌هاي تاريخي و معاصر صنايع‌دستي ايران و جهان • مطالعه و برنامه‌ريزي به منظور ارتقاي موقعيت ايران در نظام بازار صنايع‌دستي جهان در جهت رونق و افزايش صادرات • برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و نظارت جهت بهره‌گيري از سيستم هاي پيشرفته بازرگاني به منظور توسعه بازار فروش صنايع‌دستي ايران در كشورهاي هدف توسط بخش غيردولتي • هماهنگي و برنامه‌ريزي جهت ايجاد بازارچه‌هاي صنايع‌دستي توسط مردم و بخش غيردولتي به منظور توسعه بازارهاي داخل با استفاده از روش‌هاي اصلاح الگوي مصرف • همكاري با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به منظور گسترش فرهنگ گردشگري و ايجاد بازار مناسب براي محصولات صنايع‌دستي • عضويت و حضور مؤثر در سازمان ها و مجامع بين المللي مرتبط و نمايندگي دولت جمهوري اسلامي ايران در اين مجامع با هماهنگي مراجع ذي‌ربط • تشويق صنعتگران و بازرگانان صنايع دستي به منظور حضور در بازارهاي جهاني و مجامع بين المللي • انجام مطالعات لازم درخصوص چگونگي گسترش حضور مؤثر در بازارهاي جهاني به منظور افزايش سهم ايران در اين بازارها • همكاري جهت برقراري ارتباطات و مبادلات علمي، فرهنگي و فني با مراكز ذي‌ربط در عرصه بين‌المللي • همكاري با دستگاه‌هاي فعال در روابط بين‌الملل جهت توسعه و رشد صنيع‌دستي كشور با هماهنگي مراجع ذي‌ربط •

اساسنامه ایرانگردی و جهانگردی • به منظور تجديد يک سنت الهي و به مصداق آيه شريفه «قل سيروا في الارض فانظروا کيف کان عاقبه المکذبين» و شناساندن ميراث تمدن اسلامي، حفظ دست آوردهاي انقلاب اسلامي و بهره­ برداري صحيح از سرمايه­ گذاري­ها و تجهيزات و تاسيسات احداث شده طبق موازين شرعي و رعايت شعائر اسلامي سازماني بنام سازمان ايرانگردي و جهانگردي به استناد لايحه قانوني ادغام شرکت هاي وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 21/1/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي تشکيل و اساسنامه آن با رعايت مصوبه 14332/12/1 مورخ 23/10/76 شوراي عالي اداري کشور به شرح زير تدوين و تصويب شد: •

ماده1- نام سازمان ايرانگردي و جهانگردي که در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي­شود به صورت شرکت سهامي وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و طبق اصول بازرگاني و مقررات مربوط به شرکت­هاي دولتي و اين اساسنامه اداره مي­شود. •

ماده 2– موضوع • شناساندن کشور جمهوري اسلامي ايران و آشنا ساختن مردم کشور و ساير ملل با خصوصيات فرهنگي، سنتي و آثار تاريخي و تمدن ايران و جهان به منظور ايجاد تفاهم بين ملت­ها. • بررسي مستمر اقليمي و فرهنگي و مطالعه و تحقيق درباره جاذبه­ هاي سياحتي و زيارتي کشور و ارائه برنامه­ هاي لازم براي معرفي جاذبه ­ها به منظور بهره­برداري از آنها. • ايجاد ارتباط با سازمان­ها و مراکز داخلي و بين­ المللي جهانگردي در جهت انجام همکاري­هاي متقابل و گردآوري و مبادله اطلاعات ايرانگردي و جهانگردي و شرکت در نمايشگاه­هاي بين­ المللي جهانگردي حسب ضرورت. • بررسي، تهيه طرح و کوشش در اجراي طرح­هاي مناسب براي جذب و ديدار جهانگردان از ايران و ايجاد تسهيلات لازم براي برگزاري گشت­هاي ارزان جهت گروه­هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي جمهوري اسلامي ايران. • بالا بردن سطح ارائه خدمات جهانگردي از راه­هاي مقتضي از جمله اجراي برنامه­ هاي آموزشي لازم در زمينه­ هاي مختلف و شناخت منابع انساني فعال و بالقوه در اين صنعت براي ايجاد زمينه­ هاي اشتغال سالم. • افزايش سطح ارائه تسهيلات و کيفيت و کميت تاسيسات صنعت جهانگردي از طريق ايجاد تسهيلات لازم در زمينه و ساختن واحدهاي اقامتي و پذيرايي و تاسيسات مردمي جهانگردي و ايرانگردي و ديگر موارد لازم. • ترغيب مردم ايران به استفاده بيشتر از ايام و ساعات فراغت و مشاهده جاذبه­ هاي سياحتي و زيارتي کشور. • ايجاد تسهيلات لازم در امر سياحت در کشور و نيز ايجاد هماهنگي در اين زمينه و فراهم آوردن امکانات لازم در مرزهاي ورودي کشور. • افزايش سطح خدمات و صنايع وابسته به امر سير و سياحت از طريق تشويق به سرمايه ­گذاري در احداث تاسيسات ضروري اقامتي و پذيرايي، خصوصا بين راهي به منظور رفاه هرچه بيشتر جهانگردان داخلي و خارجي. • کمک به افزايش سطح درآمد عمومي و ارزي کشور از طريق بازاريابي و گسترش مبادلات مسافرتي و سياحتي سالم در داخل و خارج از کشور. • نظارت بر عملکرد واحدهاي مختلف فعال در زمينه صنعت ايرانگردي و جهانگردي و مديران و مسئولان ذي­ربط با بهره­ گيري از هماهنگي و همکاري کانونها و مجامع غيردولتي اين صنعت. • ايجاد هماهنگي و برنامه­ ريزي در فعاليت­هاي سياحتي و زيارتي کشور از طريق: • بررسي و تهيه سياست­هاي کلي مربوط به صنعت جهانگردي بر مبناي سياست­هاي عمومي کشوري و با در نظر داشتن ظرفيت ­هاي بالقوه قطب­ها و مراکز توسعه پذير و نيز تعيين اولويت­ها در اين امر. • تدوين خط مشي­ هاي اجرايي انجام فعاليت­هاي توسعه و گسترش مراکز خدماتي و رفاهي مربوط به ايرانگردي. • تعيين اولويت در زمينه چگونگي فعاليت­هاي ارتباطي و تبليغاتي صنعت ايرانگردي و جهانگردي. • بررسي ضرورت عضويت و ارتباط با سازمان­هاي بين­ المللي جهانگردي و عقد قرارداد، توافقنامه و ايجاد ارتباط براي استفاده از خدمات، اطلاعات و تجربيات آنها و مبادله اطلاعات جهانگردي در چارچوب قوانين و مقررات عمومي کشور. • تهيه آيين نامه ­ها و نظامنامه­ ها و مقررات پيشنهادي و صدور مجوزهاي لازم براي تحقق سياست­هاي هدايتي، حماتي و نظارتي صنعت ايرانگردي و جهانگردي. • اقدام به صدور مجوزهاي لازم (تاسيس، توسعه و انحلال) و نظارت بر فعاليت­ها در موارد زير و نيز هر نوع صدور مجوز ديگري که حسب قوانين و مقررات بر عهده سازمان قرار گيرد. • تاسيس آژانس­هاي مسافرتي و سياحتي، احداث هتل­ ها و مهمانسراها و ساير مجتمع­ هاي خدماتي و رفاهي بين راهي و نمايشگاه ­ها. • انجام وظايف دبيرخانه شوراي عالي ايرانگردي و جهانگردي • تبصره:سازمان موظف است تا پايان برنامه دوم توسعه وفق مفاد تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه و در راستاي کاهش حجم تصدي وظايف دولت نسبت به واگذاري امور تصدي سازمان به بخش غير دولتي اقدام نمايد.