سازمان میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان گردشگری

میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان

بانک اطلاعاتی

میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان

فراخوان مقاله

ماهنامه تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري سيستان و بلوچستان (کاو) مقاله مي‌پذيریرد

۱۱:۳۵
۱۰ / ۴ / ۱۳۹۶
میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان

نگاهی به موسیقی استان سیستان وبلوچستان

نگاهی به موسیقی استان سیستان وبلوچستان

۱۴:۱۵
۴ / ۱۱ / ۱۳۹۵
میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان

گردشگری ادبی (محمد علی ابراهیمی)

گردشگری ادبی و سهم استان سیستان وبلوچستان از فردوسی وشاهنامه وسایر ظرفیت های این حوزه به بهانه روز بزرگداشت دردانه ادب پارسی حکیم ابوالقاسم فردوسی وبزرگ مرد شعر ایران حکیم خیام نیشابوری

۰۷:۲۸
۳۰ / ۲ / ۱۳۹۵
میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان

مسیر های گردشگری استان سیستان و بلوچستان

سفر به سرزمینی با اب وهوای چهار فصل در این دیار هم آفتاب زیبا وگرمای فرحبخش خورشید رادر پهن دشت هامون میبینیدهم در کنار باداین پیام آور صمیمیت وآبادانی خنکای نسیم بهاری را در سرزمین زاهدان وهم در فراز تفتان ودامنه سرسبز ان برف وسرما را می توانیدببینید واولین تابیدن نوار آفتاب را پیکر ایران در شرقی ترین مرز ونقطعه این دیار جالق سراوان ببینید

۱۱:۱۶
۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۴
میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان
۱۱:۵۹
۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۴
میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان

نوروز وآیین های نوروزی در سیستان وبلوچستان

آدمـی نیسـت که عاشـق نشـود فصل بـهار هرگیـاهی که به نـوروز نجنبـد حَطَب است (سعدی)

۱۳:۴۶
۱۸ / ۱۲ / ۱۳۹۴
تعداد رکورد : 23