امیر یعقوب لیث صفاری اولین شهریار ایران زمین { محمد علی ابراهیمی} گردشگری

بررسی زندگی امیر یعقوب لیث صفاری اولین شهریار ایران زمین و نقش آن در توسعه ایران واستان سیستان وبلوچستان ازدیرورزتاامروز

بررسی زندگی امیر یعقوب لیث صفاری اولین شهریار ایران زمین و نقش آن در توسعه ایران واستان سیستان وبلوچستان ازدیرورزتاامروز

میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان
دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱  ۰ نظر   ۳۴۸۵ بازدید

امیر یعقوب لیث صفاری اولین شهریار ایران زمین { محمد علی ابراهیمی}

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image