کوه خواجه، شهرستان هامون گردشگری

کوه خواجه (کوه اوشیدا) یا (کوه رستم)،تنهاعارضه طبیعی دردشت سیستان است که در ۳۰ کیلومتری جنوب غربی شهر زابل قراردارد. بر روی این کوه آثاری از دوران اشکانیان ، ساسانیان و دوران اسلامی به جای مانده است . آثاری مانند کهن دژ ، قلعه کک کهزاد،قلعه چهل دختران، بقاياي راه قديمي‌،حصارهاي مختلف ،قبور سنگي ،چند زيارتگاه اسلامي ،قبرستان دوره میانه اسلامی و آرامگاه خواجه مهدی ( خواجه غلطان ) اشاره نمود

کوه خواجه (کوه اوشیدا) یا (کوه رستم)،تنهاعارضه طبیعی دردشت سیستان است که در ۳۰ کیلومتری جنوب غربی شهر زابل قراردارد. بر روی این کوه آثاری از دوران اشکانیان ، ساسانیان و دوران اسلامی به جای مانده است . آثاری مانند کهن دژ ، قلعه کک کهزاد،قلعه چهل دختران، بقاياي راه قديمي‌،حصارهاي مختلف ،قبور سنگي ،چند زيارتگاه اسلامي ،قبرستان دوره میانه اسلامی و آرامگاه خواجه مهدی ( خواجه غلطان ) اشاره نمود

میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان
پنج‌شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۳۲۶۰ بازدید

کوه خواجه، شهرستان هامون

کوه خواجه، شهرستان هامون

کوه خواجه (کوه اوشیدا) یا (کوه رستم)،تنهاعارضه طبیعی دردشت سیستان است که در ۳۰ کیلومتری جنوب غربی شهر زابل قراردارد. بر روی این کوه آثاری از دوران اشکانیان ، ساسانیان و دوران اسلامی به جای مانده است . آثاری مانند کهن دژ ، قلعه کک کهزاد،قلعه چهل دختران، بقاياي راه قديمي‌،حصارهاي مختلف ،قبور سنگي ،چند زيارتگاه اسلامي ،قبرستان دوره میانه اسلامی و آرامگاه خواجه مهدی ( خواجه غلطان ) اشاره نمود

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image