گلفشان پیرگل، شهرستان خاش گردشگری

این منطقه دارای خاک زرد و عاری از هرگونه پوشش گیاهی می باشد در قسمت بالای تپه ماهورها تعداد زیادی مخروط قدیمی و خاموش وجود دارد که بعد از چند سال ، فعالیت دهانه آن مسدود شده و دهانه های جدید بوجود آمده است و گل تازه به رنگ خاکستری از آن خارج می شود. جنس رسوبات گلفشان رس و مارن است که پس از خشک شدن به رنگ زرد روشن تبدیل می شود. در حال حاضر مراجعه کنندگان آن کسانی هستند که ناراحتی پوستی و روماتیسمی دارند.

این منطقه دارای خاک زرد و عاری از هرگونه پوشش گیاهی می باشد در قسمت بالای تپه ماهورها تعداد زیادی مخروط قدیمی و خاموش وجود دارد که بعد از چند سال ، فعالیت دهانه آن مسدود شده و دهانه های جدید بوجود آمده است و گل تازه به رنگ خاکستری از آن خارج می شود. جنس رسوبات گلفشان رس و مارن است که پس از خشک شدن به رنگ زرد روشن تبدیل می شود. در حال حاضر مراجعه کنندگان آن کسانی هستند که ناراحتی پوستی و روماتیسمی دارند.

میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان
دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۲۵۴۳ بازدید

گلفشان پیرگل، شهرستان خاش

گلفشان پیرگل، شهرستان خاش

این منطقه دارای خاک زرد و عاری از هرگونه پوشش گیاهی می باشد در قسمت بالای تپه ماهورها تعداد زیادی مخروط قدیمی و خاموش وجود دارد که بعد از چند سال ، فعالیت دهانه آن مسدود شده و دهانه های جدید بوجود آمده است و گل تازه به رنگ خاکستری از آن خارج می شود. جنس رسوبات گلفشان رس و مارن است که پس از خشک شدن به رنگ زرد روشن تبدیل می شود. در حال حاضر مراجعه کنندگان آن کسانی هستند که ناراحتی پوستی و روماتیسمی دارند.

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image