روستای قلعه نو . شهرستان زهک گردشگری

یکی از روستایی که تا کنون بافت سنتی و معماری بومی منطقه سیستان را حفظ نموده روستای قلعه نو است.خانه های سیستان به دلیل جلوگیری از نفوذ گرمای شدید و بادهای 120 روزه ، با سقف گنبدی و پوشش کاه گل ساخته می شدند.

یکی از روستایی که تا کنون بافت سنتی و معماری بومی منطقه سیستان را حفظ نموده روستای قلعه نو است.خانه های سیستان به دلیل جلوگیری از نفوذ گرمای شدید و بادهای 120 روزه ، با سقف گنبدی و پوشش کاه گل ساخته می شدند.

میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان
چهار‌شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۲۸۹۶ بازدید

روستای قلعه نو . شهرستان زهک

روستای قلعه نو . شهرستان زهک

یکی از روستایی که تا کنون بافت سنتی و معماری بومی منطقه سیستان را حفظ نموده روستای قلعه نو است.خانه های سیستان به دلیل جلوگیری از نفوذ گرمای شدید و بادهای 120 روزه ، با سقف گنبدی و پوشش کاه گل ساخته می شدند.

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image