قلعه سه کوهه شهرستان هامون گردشگری

سکوهه یا سه کوهه. در گویش محلی سَکوَه ، یکی از آبادی‌های بسیار قدیمی سیستان و مربوط به دوران قاجار است که در دهستان لوتک بخش مرکزی شهرستان هامون واقع شده‌است. قلعه سه کوهه این قلعه عظیم خشت و گلی با پلان تقریبا بیضی شکل کشیده و از دو قسمت اصلی ارگ کهنه و برج فلک سر تشکیل شده است. ارگ کهنه در دوره افشاریه و برج فلک سر در عهد قاجار با پلان هشت ضلعی (نمای آجری) و پوشش سقف دوپوسته گنبدی ساخته شده است.پیرامون قلعه با حصار و برج هایی حفاظت می شود .آخرین حکمران محلی این قلعه علیخان سرابندی بود که برج فلک سر را برای همسر غیر بومی خود که از خانواده دربار قاجار بود ساخته است.این بنای ارزشمند در تاریخ ۱۳۸۱ با شماره ۷۲۵۴ به ثبت آثار ملی ایران رسیده است.

سکوهه یا سه کوهه. در گویش محلی سَکوَه ، یکی از آبادی‌های بسیار قدیمی سیستان و مربوط به دوران قاجار است که در دهستان لوتک بخش مرکزی شهرستان هامون واقع شده‌است. قلعه سه کوهه این قلعه عظیم خشت و گلی با پلان تقریبا بیضی شکل کشیده و از دو قسمت اصلی ارگ کهنه و برج فلک سر تشکیل شده است. ارگ کهنه در دوره افشاریه و برج فلک سر در عهد قاجار با پلان هشت ضلعی (نمای آجری) و پوشش سقف دوپوسته گنبدی ساخته شده است.پیرامون قلعه با حصار و برج هایی حفاظت می شود .آخرین حکمران محلی این قلعه علیخان سرابندی بود که برج فلک سر را برای همسر غیر بومی خود که از خانواده دربار قاجار بود ساخته است.این بنای ارزشمند در تاریخ ۱۳۸۱ با شماره ۷۲۵۴ به ثبت آثار ملی ایران رسیده است.

میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان
پنج‌شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۲۶۱۵ بازدید

قلعه سه کوهه شهرستان هامون

قلعه سه کوهه شهرستان هامون

سکوهه یا سه کوهه. در گویش محلی سَکوَه ، یکی از آبادی‌های بسیار قدیمی سیستان و مربوط به دوران قاجار است که در دهستان لوتک بخش مرکزی شهرستان هامون واقع شده‌است. قلعه سه کوهه این قلعه عظیم خشت و گلی با پلان تقریبا بیضی شکل کشیده و از دو قسمت اصلی ارگ کهنه و برج فلک سر تشکیل شده است. ارگ کهنه در دوره افشاریه و برج فلک سر در عهد قاجار با پلان هشت ضلعی (نمای آجری) و پوشش سقف دوپوسته گنبدی ساخته شده است.پیرامون قلعه با حصار و برج هایی حفاظت می شود .آخرین حکمران محلی این قلعه علیخان سرابندی بود که برج فلک سر را برای همسر غیر بومی خود که از خانواده دربار قاجار بود ساخته است.این بنای ارزشمند در تاریخ ۱۳۸۱ با شماره ۷۲۵۴ به ثبت آثار ملی ایران رسیده است.

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image