گردشگری

برگزاری پیش جلسه كميته راهبري تهيه سند برنامه جامع مشترك استان

برگزاری پیش جلسه كميته راهبري تهيه سند برنامه جامع مشترك استان

میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان
جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱  ۰ نظر   ۱۳۰۷ بازدید

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستا ن پیش جلسه كميته راهبري تهيه سند برنامه جامع مشترك استان در محل استانداری سیستان و بلوچستان تشکیل شد. این جلسه با حضور معاون هماهنگي و امور عمراني استانداري ، دکتر کامبیز مشتاق گوهری و اعضاء كميته مذكور برگزار گردید این نشست با موضوع بررسي پروژه هاي منتخب و مصوب در ستادهاي شهرستاني شهر هاي ايرانشهر،زابل،،كنارك ،چابهار وزاهدان صورت گرفت و مقرر شد در بازديدهاي ميداني از این ستادها كارشناسان شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران دستگاههاي عضو ستاد شهرهاي فوق الذكر که قبلا انتخاب شده اند مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد . در ادامه این جلسه تصميماتي جهت تصويب اين پروژه ها در ستاد استاني گرفته شد. درپایان جلسه بنا به حکم آقای استاندار آقایان دکترکرد بعنوان ریاست شورای راهبردی ،دکترمشتاق گوهری دبیرشورا ،مهندس مالکی به عنوان عضوشوراودبیربازآفرینی فضاهای شهری ودیگراعضا به عنوان عضوشورا كميته راهبري تهيه سند برنامه جامع مشترك استان منصوب و احکام تقدیم اعضا ُگردید .

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image