شهرسوخته جزو محوطه‌های شاخص تامین داده تاریخ تکنولوژی است گردشگری

عضو هیات علمی گروه باستان‌شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: شهرسوخته سیستان می‌تواند به عنوان یکی از محوطه‌های شاخص در تامین داده‌های مربوط به تاریخ تکنولوژی در نظر گرفته شود.

عضو هیات علمی گروه باستان‌شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: شهرسوخته سیستان می‌تواند به عنوان یکی از محوطه‌های شاخص در تامین داده‌های مربوط به تاریخ تکنولوژی در نظر گرفته شود.

میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان
پنج‌شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۵۵ بازدید

شهرسوخته جزو محوطه‌های شاخص تامین داده تاریخ تکنولوژی است

عضو هیات علمی گروه باستان‌شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: شهرسوخته سیستان می‌تواند به عنوان یکی از محوطه‌های شاخص در تامین داده‌های مربوط به تاریخ تکنولوژی در نظر گرفته شود.

به گزارش میراث آریا، دکتر روح اله شیرازی در جلسه تخصصی بررسی روند ثبت جهانی شهر سوخته که 12تیرماه در محل موزه منطقه‌ای جنوب‌شرق زاهدان برگزار شد به تشریح به معیارهای شاخص و مهم محوطه باستانی شهرسوخته برای ثبت در فهرست میراث جهانی و روند ثبت جهانی این اثر تاریخی مهم هزاره سوم در جنوب شرق فلات ایران پرداخت.

ارائه مطالب علمی در خصوص اهمیت معادن، مبادله و کاربرد مواد و اشیا در شهرسوخته سیستان براساس شواهد و یافته‌های به دست آمده از کاوش‌های باستان شناسی شهرسوخته از جمله دیگر مواردی بود که در این نشست تخصصی مطرح شد.

به گفته دکتر شیرازی، در شهرسوخته سیستان تمامی شواهد ساخت و تکنولوژی و مبادله اشیا که از سنگ های نیمه قیمتی ساخته شده‌اند، وجود دارد و از این رو، این محوطه می‌تواند به عنوان یکی از محوطه‌های شاخص در تامین داده‌های مربوط به تاریخ تکنولوژی در نظر گرفته شود.

مدیر اسبق پایگاه میراث‌جهانی شهرسوخته همچنین به ضرورت اقدامات لازم برای حفاظت و صیانت، مرمت و پایش مداوم محوطه میراث‌جهانی شهرسوخته تاکید کرد.

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image