اطلاعات ساختار سازمانی و مدیران گردشگری

مدیر کل

محمد هادی طهرانی مقدم

میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان

سرپرست: محمد هادی طهرانی مقدم

تلفن دفتر: 33236314 - 33262688

فکس: 33225304


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image