علیرضا جلال زایی گردشگری

علیرضا جلال زایی

علیرضا جلال زایی مدیر کل

میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان

مدیر کل ، علیرضا جلال زایی

تلفن دفتر: 33236314 - 33262688

فکس: 33225304


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image