شرح وظایف گردشگری

سازمان میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان

سازمان میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان

میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان
1-برنامه ريزي ، هماهنگي ، تبيين و تصريح موازين ، مقررات و دستور العمل هاي حاكم بر فعاليت هاي گردشگري براي كاركنان و تقسيم كار بين كاركنان به همراه راهنمايي و آموزش آنها. 2-برنامه ريزي و تعيين مكانيسم هاي اجرايي جهت گردآوري آثار و اطلاعات و ساير شاخص هاي مورد نياز براي گردشگران داخلي و خارجي و... 3-بررسي پتانسيل و ظرفيت هاي گردشگري استان و راه هاي توسعه آنها به همراه ارايه نظرات پيشنهادات و طرح هاي لازم به حوزه ستادي سازمان و ساير واحدها. 4-برنامه ريزي و انجام اقدامات اجرايي لازم براي نظارت مستمر بر نحوه فعاليت اماكن اقامتي ، پذيرايي و بين راهي و مراكز گردشگري و دفاتر مسافرتي و چگونگي رعايت استانداردها از سوي آنان. 5-بررسي پيشنهادات و نظرات گردشگران و اقدامات اصلاحي براي رفع كاستي ها و ارتقاء سطح خدمات. 6-ارايه و اجراي راهكارهاي لازم براي جلب همكاري تشكل هاي غير دولتي جهت توسعه فعاليت هاي زير بناي گردشگري در استان با همكاري ساير معاونت. 7-راهنمايي ، هدايت و حمايت متقاضيان براي توسعه فعاليت هاي گردشگري و ارايه طريق جهت اختصاص تسهيلات و خدمات لازم براي رفاه گردشگران در استان. 8-ارايه گزارش هاي تخصصي از وضعيت و شرايط ، امكانات و نيازهاي گردشگري و ارزشيابي فعاليت ها ، طرح ها و برنامه هاي گردشگري استان. 9- ارزشيابي عملكرد كاركنان و هدايت آنان

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image